Korte Komun a konfirmá kastigu di Eric Garcia

WILLEMSTAD – Diabierne Korte di Hustisia Komun di nos pais a konfirmá e veredikto penal kontra e èks bankero i èks direktor di Girobank, kende a mèldu kaba na prizon pa kuminsa sinta su kastigi di 4 aña.
E kastigu ta pa estafa, falsifikashon di dokumento i labamentu di plaka.

Ademas e tribunal a konfirmá e desishon ku e mester paga mas ku 19 mion florin ku el a bisa e no sa unda e plaka ta of sinta mas kastigu.

Pa regla e mester paga Gobiernu e plaka aki i si e no por, e tin ku sinta 3 aña adishonal.

E delitonan ku Garcia a kometé a tuma lugar entre 2010 te ku 2016 tempu ku ademas di tabata direktor di Girobank, e tabata alabes curator dje bankarota di Banco Maracaibo.

Den tal kapasidat  el a abusa dje konfiansa  ku ta pone den un kurator pa manehá plaka ku Corte a pone den su persona pa kuida e plaka i kobra loke tin riba kaya, pero el a pasa 11 mion dòler dje kuenta dje banko pa un kompania fantasma.

Na momento ku el a realisá ku su chanchuyo lo sali na kla, el a laga falsifiká diferente documento i presentá nan komo legitimo na Hues-Comisarkio  na kende e meser a duna kuena i rason den e bankarota di Banco Maracaibo.

Di otro banda, Korte di Hustisia komun a tene na kuenta ku Garcia tin 81 aña i no ta bon salú, pero esei no ta nifiká ku e no por sinta kastigu.

Prokurador General a pidi 5 aña di prizon pe pero e tribunal a redusi esaki na 4 aña konsiderando e faktornan ku nos a menshoná.

Garcia i su abogado tin dos siman pa apelá e sentensia na Korte Supremo na Hulanda.